Stablecoin

Stablecoin là ông kẹ của chính phủ, lí do là đây

Bitcoin (BTC) không gây sợ hãi cho chính phủ thế giới. Nó không ẩn danh, rất dễ theo dõi, bị thu giữ mọi lúc và hầu như không có kẻ xấu nào sử dụng nó cho mục đích bất chính. Bitcoin không có sự lo ngại liên quan tới chính phủ. Điều khiến họ sợ hãi là các loại tiền ổn định như USD Coin (USDC) và Tether (USDT). Bitcoin sẽ không tạo ra bất kỳ mối đe dọa hệ thống nào đối với nền kinh tế thế giới, những ...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: Stablecoin