Bitcoin Gold

Bitcoin Gold Dẫn Đầu Sự Phục Hồi Thị Trường Tiền Điện Tử

Các loại tiền điện tử nhỏ hơn đã tăng mạnh vào thứ hai khi bitcoin gold chứng kiến ​​một đợt tăng nhẹ, chứng kiến các dấu hiệu thiết lập lại rủi ro trong các thị trường truyền thống. Dẫn đầu thị trường vào lúc 9,38 giờ sáng ET là bitcoin gold, một loại tiền điện tử được tạo ra thông qua hard-fork của bitcoin vào giữa tháng 11 năm 2017. Loại tiền điện tử 4 tuổi rưỡi này đã được giao dịch ở mức g...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: Bitcoin Gold