các loại stablecoin

Stable Coin là gì? Có các loại Stablecoin nào trên thị trường?

Stable coin là một trong những thuật ngữ phổ biến mà các nhà đầu tư, các nhà giao dịch trong thị trường tiền điện tử cần phải biết. Tuy nhiên, với những người mới thì có lẽ chưa nắm được đồng stablecoin là gì hay các loại stablecoin trên thị trường được phân chia ra sao? Bên cạnh đó thì các đồng stablecoin có đặc điểm gì khác so với các đồng coin khác hay không và cả những thắc mắc liên quan đế...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: các loại stablecoin