giá tiền ảo

Có cơ hội nào cho giá tiền ảo “quay đầu” hay không?

Từ đầu năm 2022 đến nay đánh dấu một giai đoạn giá tiền ảo sụt giảm mạnh mẽ khi giá đồng BTC liên tục giảm giá. Thế nhưng liệu có phải chỉ riêng giá BTC là yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến giá tiền ảo hay không? Nếu không thì giá tiền ảo phụ thuộc vào đâu, có quy định nào liên quan đến mệnh giá tiền ảo hay không? Và cuối cùng, ở thời điểm này, giá tiền ảo mới nhất có cho thấy dấu hiệu phục h...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: giá tiền ảo