mua bán tiền ảo có bị cấm

Giao dịch mua bán tiền ảo có bị cấm hay không?

Hình thức đầu tư tiền ảo hay tiền điện tử không còn là hình thức đầu tư mới trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tuy nhiên, các thắc mắc liên quan đến tính pháp lý của hình thức đầu tư này thì còn nhiều tranh cãi. Thực hư việc mua bán tiền ảo có bị cấm hay không, đã có quốc gia nào trên thế giới cấm giao dịch tiền ảo hay chưa. Đồng thời, hoạt động đào tiền ảo có bị cấm không, hay đó là mộ...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Crypto  
Thẻ gắn: mua bán tiền ảo có bị cấm