lệnh buy stop là gì

Lệnh Buy Stop là gì? Nên sử dụng lệnh Buy Stop khi nào?

Trong giao dịch forex, không chỉ có lệnh mua đơn thuần tại mức giá trên thị trường. Thay vào đó, các nhà giao dịch sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn để giảm bớt rủi ro khi khớp lệnh mức giá thị trường. Hai lệnh mua phổ biến và cũng nhận được nhiều sự quan tâm là Buy Limit và Buy Stop. Trong bài viết hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết hơn về lệnh Buy Stop là gì, cách đặt lệnh Buy Stop và cách sử dụn...
Các hạng mục bài viết: Giao dịch Forex  
Thẻ gắn: lệnh buy stop là gì