Khuyến mãi 1

Nhận về số tiền thưởng lên tới 200 USD cho quý vị và bạn bè

Quý vị đang giao dịch tài khoản thật, gửi chúng tôi Bản đăng ký làm người giới thiệu
Bạn bè và người thân của quý vị mở tài khoản giao dịch với FXCM và điền địa chỉ email của quý vị vào mục người giới thiệu trong bản đăng ký mở tài khoản
Sau khi người được giới thiệu đã hoàn thành khối lượng giao dịch như yêu cầu, email thông báo chúng tôi để nhận thưởng
Bắt đầu giới thiệu

Khuyến mãi 2

Nhận hoa hồng giao dịch qua Chương trình Tài khoản Cao cấp, thưởng hoa hồng không hạn chế!

Sở hữu một tài khoản thật ở FXCM hoặc mở một tài khoản thật
Hoàn thành tối thiếu 10 triệu USD khối lượng danh nghĩa (100 lot tiêu chuẩn) mỗi tháng
Thưởng hoa hồng trên khối lượng giao dịch sẽ được trả trong vòng 15 ngày làm việc của tháng tiếp theo
  • Quý vị có thể đăng nhập vào trang FXCM Plus, chọn mục “Volume Tracker” để dễ dàng biết được mình đã giao dịch được bao nhiêu khối lượng danh nghĩa trong tháng.
Tham gia Ngay